• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหาผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และนักวิชาการฯ ร่วมเป็นวิทยากรโดยการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นและการทดสอบโปรแกรมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และองค์กรต่างๆในหมู่บ้านกิจกรรมประกอบด้วย

  • แนวทางการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถี
  • การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ OTOP BCG
  • การค้นหาศักยภาพหมู่บ้าน(ทุนชุมชน)
  • การค้นหา(10 Champ)ของชุมชน
  • การออกแบบและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
  • การจัดทำ Story Of product Story

นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานพัฒนาจังหวัดวางแผนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกิจกรรมนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope) และเสริมฐานความแข็งแรงของชุมชนโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานผ่านทุนชุมชน

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood

ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!