• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ที่บริเวณถนนสายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสังกัดตำบลห้วยโพธิ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจาก สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน การดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใช้กลไก “ประชารัฐ” เป็นแนวทางการดำเนินตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ และลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่เทศบาล, เจ้าหน้าที่ EMS, อปพร., ชรบ., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสา, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลห้วยโพธิ์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับมอบหมายจำนวนวันละ 2 ช่วงๆ ละ 12 นาย และยังจัดให้มีน้ำดื่ม ผ้าเช็ดหน้า และจัดที่พัก ไว้ให้พักผ่อนชั่วคราว ในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะต่อไปได้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์แห่งนี้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com