• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

 ครูกัลยามอบ Smart Devices นักเรียนขาดแคลน จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “คนละเครื่องฯ”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ Smart Devices

ในโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้….น้องได้เรียน” ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดง อำเภอหางดง และโรงเรียนบ้านแม่ลาย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย ร่วมในพิธี

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 1.4 ล้านเครื่อง ซึ่งโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้….น้องได้เรียน” ดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน CODING แห่งชาติ จะเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน