• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

กาฬสินธุ์ ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันเด็กจมน้ำสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเด็กจมน้ำ รับรางวัลจังหวัดและทีมดีเด่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเข้าร่วมเวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเข้ารับมอบโล่รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ระดับจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565

นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วม เวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมผู้ก่อนการดีระดับประเทศ ประจำปี 2565 ที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดย นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทน สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เข้ารับโล่รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ระดับจังหวัดดีเด่น และ นายสถิตย์ สุวรรณเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และคณะเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับทอง ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำระดับประเทศปี 2565 จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการป้องกันการจมน้ำ อยู่ภายใต้เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ซึ่งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ต่อประชากรแสนคนในปี 2569 โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำผ่านกลยุทธ์การสร้างทีมเครือข่าย “ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ”ทำให้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมาตรการ ทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสหสาขาและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรมากความสามารถ ได้แก่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย นพ.อภิชาต วรชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ ขับเคลื่อนการทำงานป้องกันการจมน้ำประเทศไทย อีกทั้งภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการโดยทีมผู้ก่อนการดี รางวัลระดับประเทศปี 2565 โดยการช่วยเหลือสำคัญ กรณีคนตกน้ำอยู่ไกลฝั่งและจำเป็นจะต้องลงน้ำไปช่วย ควรนำอุปกรณ์ ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วยและโยนให้คนตกน้ำจับ (ห้ามให้คนตกน้ำสัมผัสร่างกายคนช่วยเหลือ) วิธีการช่วยเหลือ คือ ตะโกน โยน ยื่น สาวไม้ ด้วยการตะโกนว่าช่วยด้วย เมื่อมีคนตกน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือ โยน อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำจับ ยื่น อุปกรณ์ให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เชือก เสื้อ กางเกง สาวไม้ ดึงคนตกน้ำเข้าฝั่งพร้อมทั้ง เมื่อเกิดเหตุแล้ว การช่วยเหลือ ควร CPR แบบถูกต้อง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!