• พฤหัส. ก.พ. 22nd, 2024

กาฬสินธุ์ ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษอาสารักษาดินแดน เตรียมความพร้อมทุกมิติปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษสมาชิกองอาสารักษาดินแดน ด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(9 ก.พ. 2566) ที่สนามยิงปืน ปัญจวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามจัดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษสมาชิกองอาสารักษาดินแดน ด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร ณ ระนอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโรมรัก ภูหวล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายก่อเกียรติ ทิ้งแสน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1

ซึ่งการจัดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษสมาชิกองอาสารักษาดินแดน ด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแพร่ระบาดรุนแรง โดยผู้เสพอยู่ในช่วงของวัยรุ่น วัยทำงาน และพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้เสพที่อยู่ในนักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาะธารณภัย การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความพร้อมในทุกมิติ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com