• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์เข้มสุ่มตรวจสถานบันเทิง ขานรับนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย

รองผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ กอ.รมน. และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำงานผิดกฎหมายสถานบันเทิงในพื้นที่ ขานรับนโยบายรัฐยกระดับแรงงานต่างชาติสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อเวลา 22.30 น. ของวานนี้ (15 ก.พ. 2566) นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.กฤตติภูมิ หอมหวล รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ พ.ท.สุรพร ฮูมเปือย หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.กาฬสินธุ์ พมจ.กาฬสินธุ์ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ บรูณาการร่วมกันลงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.เขาวง และสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ ตามนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว สนับสนุนส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ทั้งนี้ หากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย และยกระดับแรงงานต่างด้วยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวตามสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.เขาวง และพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ พบมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดต่อไป