• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

กาฬสินธุ์-ชาวบ้านปลื้ม อบจ.สร้างถนนให้ใช้ใหม่แล้ว หลังต้องทนทุกข์มากว่า 10 ปี

นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เร่งรัดการก่อสร้างถนนเส้นทาง สมเด็จ-บ้านยอดแกง หลังชาวบ้านร้องเรียนถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อมานานนับ 10 ปี ขณะเดียวกันชาวบ้านสุดปลื้มใจ ได้ใช้ถนนที่มีความสะดวกปลอดภัยหลังทนทุกข์ในการใช้ชีวิตประจำเดินทางไปมาสุดแสนลำบาก

(10 มี.ค. 2566) นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.ฯ นายชัยศิริ โรจนกิจ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 1+186-1+532 ระยะทาง 346 เมตร กรณีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเส้นทางช่วงดังกล่าว ชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความลำบากมานานนับ 10 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา โดย อบจ.กาฬสินธุ์ ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้โดยการซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่ให้บันเทาเบาบางเพื่อให้ได้สัญจรไปมาได้สะดวก พร้อมกับเสนองบประมาณ จำนวน 1,508,000 บาท เพื่อดำเนินการสร้างถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณดังกล่าวในปี งบประมาณ 2566

นางเฉลิมขวัญเปิดเผยว่า ถนนจากบ้านสี่แยก อ.สมเด็จเชื่อมต่อไปยังบ้านยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กาฬสินธุ์ มีระยะทาง 12 กม. โดยช่วงที่มีการชำรุดเสียหายอย่างหนัก มีระยะทางประมาณ 300 เมตร หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ทาง อบจ.ได้มีการเร่งรัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ โดยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเป็นถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,508,000 บาท โดยเมื่อ 2-3 วันก่อน ได้มีผู้รับเหมา เข้ามาดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างเพียงไม่นาน และเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ก็เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้ ก็จะได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน นางเจริญพร คำมะฤกษ์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 415 ม. ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้เส้นทางบริเวณนี้เข้าออกบ้านพักทุกวัน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มีความลำบากในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องเส้นทางเป็นหลุม เป็นบ่อ เข้า-ออก ด้วยความยากลำบากมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แต่เมื่อวันนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็น อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่มาดำเนินการแก้ไขด้วยการสร้างถนนให้มีใหม่ก็มีความดีใจและยินดีประชาชนอีกหลายคนเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างปกติสุข

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com