• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จากครูเทศบาล ผันตัวเองมาเป็น DJ ชื่อดัง “ดร.เทิดแผ่นดินทอง” ตั้งใจจริง! กาฬสินธุ์ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยคนรุ่นใหม่

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย “คนดีศรีอีสานปี 58” มีประวัติด้านการเมืองที่น่าจับตามอง เพราะเคยลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลำดับที่ 2 มีคะแนนสูงถึง 99,869 คะแนน ล่าสุดลาออกจากหุ้นสื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตร มุ่งมั่นจริงใจและตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในฉายา “ดีเจเทิด” เล่าถึงประวัติส่วนตัวว่า “ผมจากครูเทศบาล ได้ผันตัวเองมาเป็นนักจัดรายการวิทยุจนมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับประเทศ ล่าสุดเปลี่ยนตัวเองจากหนุ่มเจ้าสำราญ มาส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ช่วยชาวบ้าน เพราะเห็นการถูกเอาเปรียบจากนายทุนและพ่อค้าคนกลาง จึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาบ้านเรา ที่ทำนาแล้วมีแต่แบกภาระหนี้สินไปไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยปรับเปลี่ยนแนวความคิดการทำนาแบบดั้งเดิมประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำนาแบบทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาบ้านเรา ซึ่งผมมีความมุ่งมั่น สรรค์สร้าง รายได้ให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะคิดว่าการเมืองของบ้านเราต้องขับเคลื่อนด้วยผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ “กาฬสินธุ์ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจจริง ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย จึงมีความพร้อมอาสารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์””

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระดับปริญญาตรีจบครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ และล่าสุดจบปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.เทิดฯ มีประวัติด้านการเมืองที่น่าจับตามอง เพราะเคยลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลำดับที่ 2 มีคะแนนสูงถึง 99,869 คะแนน เคยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย และขณะนี้ยังถูกทาบทามจากพรรคการเมืองให้ลงสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.กาฬสินธุ์ อยู่ถึง 3 พรรคการเมือง

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!