• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แจ้งวันนัดตรวจพยาน คดีเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ 22 มี.ค.นี้

คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 1273/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ แทนนายก อบจ.กาฬสินธุ์คนเดิม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง และให้ดำเนินคดีอาญาแก่หัวคะแนนคนดัง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65 (1) ประกอบมาตรา 126

ล่าสุดวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงศ์ เผือกประดิษฐ ผู้พิพากษา ได้ลงนามในประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 4 เรื่องแจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐาน คดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต. 1/2565 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้คัดค้าน เรื่องขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.