• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กกต.เคาะแล้วเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ รับสมัคร 4-8 ก.ค. 65 ลงคะแนนเลือกตั้ง 14 ส.ค. 65

กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เตรียมการเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร 4-8 กรกฎาคม 2565 หย่อนบัตร 14 สิงหาคม 2565 ยืนยันสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (กกต.อบจ.กส.) โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ประธาน กกต.อบจ.กส. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการการการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก กกต. จำนวน 5 คน ประกอบด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ อดีต ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.วิทยา เย็นจิตต์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสาธิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ส.ต.โกสินทร์ อัตโสภณ และนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผอ.กกต.จ.กาฬสินธุ์ ชี้แจงการจัดการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2564

@kalasinnews กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เตรียมการเลือกตั้งใหม่ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร 4-8 กรกฎาคม 2565 หย่อนบัตร 14 สิงหาคม 2565 ยืนยันสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ประกาศผลเลือกตั้งแบบไร้ข้อครหา… ติดตามได้ที่ #แฟนข่าวกาฬสินธุ์ #ข่าวกาฬสินธุ์ #ข่าวtiktok #ksnews ♬ BOOM – Tiesto

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของการประชุม กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ หลังจากได้มีประกาศการเลือกตั้งใหม่นายก อบจ.กาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 65 และจะได้มีการประชุม กกต.อบจ.กส. ทุกวันพุธ จนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต.

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ จะใช้งบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ตั้งไว้ประมาณ 35 ล้านบาท ในการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากร จพง. จนท.และวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง โดยจะเน้นการอบรมให้ กปน. มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความเป็นกลาง สุจริต เที่ยงธรรม ประกาศผลการเลือกตั้งแบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!