• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์เตือนเกษตรกร ระวังถูกหลอกจ่ายเงินค่านายหน้าไปทำงานเกษตรและประมงตามฤดูกาลที่ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 4 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย แวงคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ กรณีมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างหลอกให้เกษตรกรจ่ายค่านายหน้า ไปทำงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเรียกค่าใช้จ่ายสูงถึง 90,000 บาท อ้างว่าสามารถบินไปทำงานได้ทันทีนั้น อาจทำให้เกษตรกรถูกหลอก เพราะไปทำงานต่างประเทศต้องผ่านหน่วยงานราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ เท่านั้น

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผย หลังจากได้ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับ นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว พบว่า กรณีมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างหลอกให้เกษตรกรจ่ายค่านายหน้า ไปทำงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเรียกค่าใช้จ่ายสูงถึง 90,000 บาท อ้างว่าสามารถบินไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ทันที มีรายได้ 54,000-70,000 บาท/เดือนขึ้นไป นั้น อาจทำให้เกษตรกรหลงเชื่อ และเสียเงินค่านายหน้าดังกล่าว เพราะการไปทำงานต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้ ต้องผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดคือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ เท่านั้น จึงจะสามารถเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้ได้

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ด้วยวิธีการต่างๆ หรือแอบอ้างความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ มาสร้างความน่าเชื่อถือ กรณีที่มีเกษตรกรถูกหลอกให้จ่ายเงินค่านายหน้าเพื่อเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรและประมงตามฤดูกาลที่ประเทศเกาหลีใต้แล้ว สามารถแจ้งข้อมูลที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 813228 และ 097 3026626 ในวันเวลาราชการ โอกาสนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันการหลงเชื่อ และถูกหลอกลวง นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปจัดรายการวิทยุ Kalasin Smart Green City ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์ฯ ให้เกษตรกรทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างกว้างขวางอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 4 โทรศัพท์ 043 812759 ในวันเวลาราชการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!