• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

อยากซ่อมรถยนต์เป็นหรืออยากเป็นเจ้าของอู่ มาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาชนทั่วไป ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีการศึกษาที่ 2/2566 ของแผนกช่างยนต์ ตามรายละเอียด 3 รายวิชา ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์, ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และระบบกำลังรถยนต์ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัครเรียน 1,510 บาท รับสม้ครรุ่นละ 20 คน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 3 พ.ย. 2566 เรียนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครูนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ โทร. 089 572 2232, 043 812101 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!