• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ขอเชิญชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับอาคันตุกะมาเยือนเมืองน้ำดำ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

ด้วยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาฯ พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสถานที่จัดงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด เนื่องจากการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกว่า 500 ท่านจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และได้มีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้คาดมีเงินสะพัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น้อยว่า 20 ล้านบาท

ดังนั้น ทางสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเรียนเชิญชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงาน และเชิญเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. สนับสนุนโต๊ะจีน 1 โต๊ะ (10 ท่าน) ราคา 5,000 บาท
  2. สนับสนุนโลโก้ในสื่อประชาสัมพันธ์ (ผู้สนับสนุนหลัก) ราคา 5,000 บาท (เต็มแล้ว)
  3. สนับสนุนโลโก้ในสื่อประชาสัมพันธ์ (ผู้สนับสนุนรอง)  ราคา 2,000 บาท
  4. สนับสนุนบูธแสดงสินค้า ขนาด 2.5×2.5 เมตร ราคา 3,000 บาท
  5. สนับสนุนเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย (1 ท่านพร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่าน) ราคา 2,500 บาท

โดยสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 315 4 395507 ชื่อบัญชี น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ และ น.ส.เสาวนีย์ มีระหงส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา จันนุวงศ์ โทร. 089 417 4449

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com