• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

เตรียมจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มหกรรมเส็งกลองร่องคำ สู่มหกรรมอาเซียน ประชันกลองนานาชาติ

เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอร่องคำ พี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง  ร่วมงานประเพณียิ่งใหญ่ของอำเภอร่องคำ “มหกรรมเส็งกลองร่องคำ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอิสาน สู่มหกรรมกลองอาเซียน จังหวัดกาฬสินธุ์”   ชิงถ้วยพระราชทาน 5 ประเภท ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2566  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พร้อมประชันกลองนานาชาติ 3 ประเทศ (จีน ลาว เวียดนาม) โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ขบวนรถบุพชาติ(ดอกโน)  คณะนางรำกว่า 1,500 คน การแสดงพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดธิดาเส็งกลอง  การเดินแบบชุดผ้าไทย  การแข่งขันชกมวยชิงรางวัล  การออกร้านมัจฉากาชาดฯ  การออกสินค้า OTOP การประกวดสินค้าการเกษตร  เที่ยวชมการแสดงท้องถิ่นต่างๆ ตลอดทั้งงาน ฯลฯ

1 เม.ย. 2566

– พบกับขบวนรถบุปชาติ (ดอกโน) พร้อมด้วยนางรำมากกว่า 1,500 คน ชมพิธีเปิดกลองนานาชาติและชมการไหว้ครูกลองจากบรมครูกลองสุดยิ่งใหญ่

2 เม.ย. 2566

– ชมการแข่งขันเส็งกลอง ประเภทกลองเส็งหน้าแคบชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกลองเส็งหน้ากว้างชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พบกับศึกยอดมวยมหกรรมเส็งกลองร่องคำการกุศล

3 เม.ย. 2566

– ชมการแข่งขันกลองยาวโบราณชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม

4 เม.ย. 2566

– ชมการประกวดคณะกลองยาว ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับชมการประกวดธิดากลองเส็ง

5 เม.ย. 2566

– ชมการประกวดคณะกลองยาว ประเภท ข ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และรับชมการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่จากวงกลองยาว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
0821078177, 22342888

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!