• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยพัฒนาทุกเรื่องเมืองกาฬสินธุ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน ช่วยกันพัฒนาทุกเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2566 โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน ช่วยกันพัฒนาทุกเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมใจและใส่ใจ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งก็คือภารกิจของทุกหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาล เพราะทุกคนคือเพื่อนกัน ทำงานมีเป้าหมายเดียวกันคือ 1.พัฒนากาฬสินธุ์ทุกเรื่องให้ดีขึ้น ตัวอย่างเรื่องสุขภาพต้องมีสุภาพดีขึ้น เพื่อเพิ่มความสุขของคนกาฬสินธุ์ เป็นต้น 2.พัฒนาด้านจิตใจ จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม ศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 3.พัฒนาด้านความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น คนจนลดลง 4.พัฒนาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผาตอซัง เผาอ้อย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีผลการวิจัยชัดเจนแล้วว่าการไม่เผาทำให้ลดต้นทุน ผลผลิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางกลุ่มไลน์หรือสื่อออนไลน์กลุ่มต่างๆที่ออกแบบโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

นอกจากนี้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวัง และปราบปรามยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ทั้งยาบ้า บุหรี่ไฟฟ้า อีกด้วย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนให้คนกาฬสินธุ์ร่วมงานเดินวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. ณ สะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ ระยะทาง 5 และ 10.5 กม. ค่าสมัคร 450, 550 และ 1,000 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกรูป Minimocursor Phunoiensis ไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกในยุค Jurassic ตอนปลาย อายุ 150 ล้านปี ถือเป็นประวัติการนำสัญลักษณ์ Minimocursur มาประชาสัมพันธ์ และจัดทำเป็นของที่ระลึกอย่างมีคุณค่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วย เหมาะสำหรับการเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ผอ.จีรวรรณ โทรศัพท์ 087 238 9379 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนกำหนดวันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นวันพุธที่ 15 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรบำรุง บ้านแจนแลน ม.3 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมเพื่อคนกาฬสินธุ์โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!