• พฤหัส. ก.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ พบชุมชนเข้มแข็ง ระดมทุนติดตั้งแสงสว่างจากโซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน

กาฬสินธุ์ ยกให้เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง อดีตข้าราชการครูสอนไฟฟ้า นำทีมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน สร้างความปลอดภัย-สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้ชุมชน

นายสุระเดช ยานสุวรรณ์ ข้าราชการครูบำนาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบ้านกุดอ้อ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนาบ้านกุดอ้อ ได้จัดทำโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์พร้อมเสา จำนวน 7 ชุด พร้องติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามจุดต่างๆ ประกอบด้วย 1. หน้าซอยเข้าบ้านพ่อเสรี, แม่กุ้ง, แม่รวย ฯลฯ 2. หน้าซอยข้างบ้านแม่ประดิษฐ์, ซอยเข้าบ้านแม่แต้ม ฯลฯ 3. หน้าซอยถนอมร่วมใจพัฒนา 4. กลางซอยราษฎร์ประสงค์ 5. หน้าซอยหนูทิพย์ 6. หน้าซอยข้างบ้านแม่หวี, ซอยเข้าบ้านแม่บรรณ, แม่ดวง ฯลฯ และ 7. หน้าซอยข้างบ้านพ่อแอ๊ด, ซอยเข้าบ้านพ่อเฒ่า ฯลฯ มอบให้บ้านกุดอ้อ ม.2 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

อ.สุระเดช กล่าวอีกว่า ตนเองเป็นครูเอกวิศวกรไฟฟ้า เคยสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จึงมีความรู้และทักษะเรื่องไฟฟ้า จึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านบ้านกุดอ้อ หมู่ 2 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ตั้งกลุ่มพัฒนาบ้านกุดอ้อ จึงได้จัดหา/จัดทำโคมไฟแสงสว่างโซลาเซลล์ LED พร้อมเสา จำนวน 7 ชุด เพื่อมอบให้หมู่บ้านกุดอ้อได้นำไปติดตั้งบริเวณหน้าซอย ภายในหมู่บ้าน ทำให้หน้าซอยมีแสงสว่างในเวลากลางคืน หรือยามวิกาล ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ตลอดทั้งทำให้มีภูมิทัศน์ที่ดีอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com