• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค หารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้มะเร็งในเด็กและมอบทุนการศึกษา

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 ธ.ค. 2565 ที่สวนอาหารตุ้มโฮม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มะเร็งในเด็ก และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี มีวินัยใฝ่เรียนแต่ยากจน โดยมีผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 E ไลออนแสวง วรรณรัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกไลออนส์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยภายในงานได้จัดในตรีมรำวงย้อนยุค มีคณะนางรำจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์มาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมให้แขกที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกันฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน

ไลออน ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ กล่าวว่า สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกที่ทำตัวเป็นประโยชน์และเสียสละเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภัยหนาว ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด โดยเหล่าสมาชิกมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสโมสรไลออนส์ประเทศไทยภาค 310 E ภายใต้สโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านคน จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก มีภารกิจตามอุดมคติคือ WE SERVE หรือ เราให้ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย อุทกภัย วาตภัย มุ่งมั่นให้บริการสังคม เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับมอบทุนจากสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ประเภทประพฤติดีและเรียนดี ทุนละ 2,000 บาท มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายฉัตรมงคล โพธิ์ชัยคำ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประโคม นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, นางสาวมลิสลา นาใจคง นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, นางสาวเสาลักษณ์ พวงมาลี นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, นายชยางกรู โคตรพัฒน์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ม.5) โรงเรียนบัวขาว และนางสาวชนกนันทน์ โยคะสิงห์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!