• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน พร้อมลงนามสัญญาการใช้บริการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ยกระดับเป็นเมือง KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานแถลงข่าว “โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน” ประจำปี 2565 โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รก.หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ต.ท.อภิชาติ ประพิณ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ และ นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ 1 ร่วมแถลงข่าว และทำพิธีลงนามสัญญาการใช้บริการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวสรุปผลงานปี 2565 และนำเสนอโครงการในอนาคตปี 2566 ว่า วันนี้มีพันธมิตรมาร่วมสนับสนุนและชี้แจงกิจกรรมหลายๆ เรื่องของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผมใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งคือ ผมจะพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองอุดมสุข คือการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล แต่เราจะเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และน่าศึกษา ในส่วนของน่าศึกษาคือการพัฒนาให้เป็นเมือง KALASIN Learning City เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เราจะศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายทั้งหมดให้เป็นเมืองอุดมสุข ให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขที่อาศัยอยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ โดยวันนี้เราได้นำเสนอโครงการเสาอัจฉริยะ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของความปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลของเรามี CCTV ที่เราติดตามเสาไฟฟ้าต่างๆ อยู่ประมาณ 60 กว่าต้น แต่ CCTV ก็สื่อได้เพียงฝ่ายเดียวว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเราก็ย้อนหลังไปดู ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรถชนกัน เพื่อที่จะดูว่าใครผิดใครถูก แต่ไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ พอมาเข้าสู่ Smart City เป็นการพัฒนาเมืองที่เราเพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีที่จะมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัย จึงได้ทำโครงการร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ และได้ประสานไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับคำตอบว่าสามารถทำเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้ จึงได้จัดทำเสาอัจฉริยะ ในส่วนของเทศบาลมีจำนวน 10 ต้น ของสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์มีจำนวน 25 ต้น รวมทั้งหมด 35 ต้น ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกัน คือสามารถที่จะสื่อการแจ้ง SOS จะเข้าไปปรากฏที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์พร้อมกัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะได้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วต่อไป

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปี 2565 นี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ยังได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านที่ 3 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เป็นเกียรติภูมิท้องถิ่น เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ โดยรางวัลพระปกเกล้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถได้รับรางวัล 3 ประเภท 11 ปี รวม 11 ครั้ง และยังมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปี 2565 ผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 95.61”

โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ การออกบูธแสดงสินค้าและผลงานจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), สภาเด็ก, โรงเรียนผู้สูงอายุ, ศูนย์โอทอป, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ชมรมรถคลาสสิค “คลับสนิม” และจักรยานโบราณจากร้านครุยเซอร์ไบค์ ได้ผู้เข้าร่วมงานได้เดินชม ชิม ชอป ไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!