• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและภัยหนาว

สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ นำโดย ไลออน ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกก่อตั้งสโมสร พร้อมด้วยสมาชิก ออกบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 3 หลังคาเรือน และผู้ประสบภัยหนาวที่ยากไร้ ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มอบรถเข็นวีลแชร์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากไลออนแสวง วรรณรัตน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 จำนวน 2 คนที่พิการทางขา คือ นาง สุบิน ศัตรูพ่าย และ ด.ญ แฟ้ม ขันติตะ ชาวบ้านจุมจัง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และในวันเดียวกันนี้สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ยังได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับผู้ยากไร้เพื่อคลายภัยหนาวให้อีก จำนวน 30 คน ที่ได้รับความกรุณามอบมาจากท่านอดีตประธานสภาไลออนเทพวรรณ ม้าประเสริฐ มอบให้ชาวบ้านโนนฟองแก้ว ม.3 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนั้น ทางสโมสรฯ ก็ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 3 หลังคาเรือนที่บ้านจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีกด้วย

ไลออน ดร.สุชานาถ สิงหาปัด นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ กล่าวว่า สโมสรไลออนส์แพรวากาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกที่ทำตัวเป็นประโยชน์และเสียสละเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภัยหนาว ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด โดยเหล่าสมาชิกมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสโมสรไลออนส์ประเทศไทยภาค 310 E ภายใต้สโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสมาชิกมากกว่า 1.3 ล้านคน จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก มีภารกิจตามอุดมคติคือ WE SERVE หรือ เราให้ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย อุทกภัย วาตภัย มุ่งมั่นให้บริการสังคม เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com