• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ต๋องศิษย์ฉ่อยไม่พลาด! กาฬสินธุ์พร้อมจัดศึกดำเดือด! แห่งเมืองน้ำดำ ”ยิงจุดโทษฟุตบอล&ชิงดำสนุ๊กเกอร์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.6 ล้านบาท 12-20 พ.ย.นี้

วันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเดิมระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.ย. 2565 เป็นระหว่างวันที่ 12 – 20 พ.ย. 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้านนายสุรพล มิ่งขวัญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 มี 2 ชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน คือ ยิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภทเดี่ยวชาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก.(ทั่วไป) และประเภท ข.(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์) โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กำหนดรุ่นอายุการแข่งขัน ทั้งประเภท ก. และประเภท ข. จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นอายุ 20 – 29 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2545
  • รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526 – 2535
  • รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2525
  • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ได้กำหนดรางวัลการแข่งขันฯ ทั้งประเภท ก. และประเภท ข. แต่ละรุ่นอายุคือเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 20,000 บาท

และหากกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายประภาส ยงคะวิสัย ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬารายการนี้ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่ครั้งแรกในโลก ที่มีการแข่งขันยิงจุดโทษฟุตบอลและชิงดำสนุ๊กเกอร์ โดยเฉพาะกีฬาสนุ๊กเกอร์ที่หลายคนคิดว่าเป็นกีฬาที่อาจจะเกี่ยวกับการพนัน แต่กลับกันกีฬานี้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในระดับสากลทั่วโลก เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้ด้วย โดยเฉพาะประเทศไทยมีแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างคุณต๋อง ศิษย์ฉ่อย ที่จะมาร่วมเป็นพระเอกในการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสมัครเข้าแข่งขันกีฬา ลุ้นเงินรางวัลเงินแสน และยังได้ร่วมทำบุญให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ด้วยกัน”

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.6 ล้านบาท พิเศษสุด พบกับ Special Fight “ศึกดำเดือด เมืองน้ำดำ จังหวัดกาฬสินธุ์” นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด vs ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ตำนานสนุ๊กเกอร์ ไทยทอร์นาโด

กำหนดการรับสมัครและดำเนินการแข่งขัน ดังนี้
– รายละเอียดตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
– เปิดรับสมัคร : วันที่ 26 ก.ย. – 9 พ.ย. 2565
– ประกาศรายชื่อ : วันที่ 10 พ.ย. 2565
– จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน : 11 พ.ย. 2565
– สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCR1CRZ7lNEKJnoq7ORdziFTRxrw-PC76JV79YV9XLqNgRIg/viewform

#ท่องเที่ยวเชิงกีฬา #เล่นกีฬาให้สนุก
#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com