• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ประชุมเตรียมพร้อมจัดศึกประวัติศาสตร์เมืองน้ำดำ ยิงจุดโทษฟุตบอล&ชิงดำสนุ๊กเกอร์ ชิงเงินรางวัลรวม 1.6 ล้านบาท

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเดิม คือ ระหว่างวันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2565 เป็น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดการ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 09.30 น. – เริ่มดำเนินการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 20 – 29 ปี)

09.30 – 10.00 น. – เตรียมความพร้อมพิธีเปิด

– นักกีฬา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนผู้มีเกียรติ ตั้งแถวตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

10.00 – 11.00 น. – ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

– กล่าวรายงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

– กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ชมการแข่งขันคู่พิเศษ (คู่ที่ 1) ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ VS ต๋อง ศิษย์ฉ่อย

– ชมการแข่งขันคู่พิเศษ (คู่ที่ 2) ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด VS ต๋อง ศิษย์ฉ่อย

– ชมการแข่งขันคู่พิเศษ (คู่ที่ 3) ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ VS ต๋อง ศิษย์ฉ่อย

11.00 – 12.00 น. – ดำเนินการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 20 – 29 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

13.00 – 17.00 น. – ดำเนินการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ข. (รุ่นอายุ 20 – 29 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 12.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 20 – 29 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ

13.00 – 17.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ข. (รุ่นอายุ 20 – 29 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 12.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 30 – 39 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 3 ธันวาคม 2565

13.00 – 17.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ข. (รุ่นอายุ 30 – 39 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 3 ธันวาคม 2565

วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 12.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 40 – 49 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

13.00 – 17.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ข. (รุ่นอายุ 40 – 49 ปี)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 12.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ก. (รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

13.00 – 17.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์ ประเภท ข. (รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป)

ให้แล้วเสร็จตามโปรแกรมการแข่งขันฯ หากยังไม่แล้วเสร็จให้ยกยอดไปแข่งขันในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

07.00 – 08.00 น. – นักกีฬารายงานตัว

08.00 – 16.00 น. – เริ่มทำการแข่งขันกีฬายิงจุดโทษฟุตบอล และชิงดำสนุ๊กเกอร์

– รอบชิงชนะเลิศที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ประเภท ก. และ ประเภท ข. ตามลำดับ

– พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

17.00 น.  – เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมฯ

หมายเหตุ :

  1. ดำเนินการแข่งขันตลอดทั้งวัน โดยไม่หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
  2. หากการแข่งขันประเภท ก. แล้วเสร็จตามโปรแกรมให้แข่งขันประเภท ข. ต่อเนื่องได้ทันที
  3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะผู้จัดโครงการฯ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com