• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยจัดการแข่งขันกีฬา “ไกรฤกษ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย “ไกรฤกษ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2566 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายอภินันท์ ภูผาดาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายอภินันท์ ภูผาดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย กล่าวว่า ในนามคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำทุกปี และในปีนี้ ได้ดำเนินจากการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นวันที่ 4-5 มกราคม 2566 การแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล (ชาย) วอลเลย์บอล (หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย) แชร์บอล (หญิง) เปตองประเภททีม และกรีฑา เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีมและห่างไกลยาเสพติดไปด้วย

ด้านนายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความ สมัครสมานสามัคคี แล้วมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านยาเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

นายกฯบุญมี กล่าวเสริมท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาคือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา””

สีสันไกรฤกษ์เกมส์

หลังจากพิธีเปิด มีการแสดงชุดเปิดสนาม ของนักเรียนที่ร่วมแสดง จำนวน 222 คน อย่างสวยงาม ส่วนไฮไลท์ของวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ชนิดกีฬา และก็มาถึงการแข่งขันกีฬาชนิดแรกในการเปิดสนามเป็นกรีฑานักเรียนหญิง รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี ด.ญ.ชนก นาหนองตูม ที่ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ที่ช่วงเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อมาแต่งหน้าทำผมใส่ชุดเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ต้องเดินร่วมขบวนเป็นระยะทางอีกกว่า 3 กม. และยังต้องเต้นแสดงในพิธีเปิดอีก แต่คงน่าจะเป็นเพราะชุดสวยชุดนี้ ที่ทำให้มีพลังเหมือนชุดยอดมนุษย์ ทำให้ออกตัวแรง รวดเดียวจบ และวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในที่สุด

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com