• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

อนุกูลนารีแถลงข่าวฟุตบอล 7 คน เสริมสร้างทักษะและมาตรฐานทางกีฬาให้นักเรียน

วันที่ 10 ก.พ. 2566 ที่ห้อง 72 พรรษาโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงเรียนอนุกูลนารี ประจำปีการศึกษา 2565 “Open House Anukoolnaree” ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายธนารักษ์ สุชะไตร รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นประธานเปิดงาน

นายวุฒิชา ภูทองกลม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กล่าวว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถ นักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลได้แสดงศักยภาพของตนเอง และในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12 ปี ขึ้นในวันอังคารที่ 14 ก.พ. 2566 มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนโนนศิลา, โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์, โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์, โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์, โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย, โรงเรียนนาโกวิทยาสูง และ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โดยรูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบน็อคเอ้าท์ ทีมที่แพ้ตกรอบ”

นายวุฒิชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความรักความสามัคคีของนักเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาให้มีมาตรฐาน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!