• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 พร้อมผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่ทั้ง 46 ชมรม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกสมาคมกีฬาฯ อุปนายกฯ ที่ปรึกษาฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกีฬาทั้ง 46 ชมรม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาระดับจังหวัด โดยผลักดันให้เกิดการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางกีฬา/พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาของจังหวัด มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาเพื่อการอาชีพ รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานไปด้วย

ในนามนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานชมรมทุกชมรมกีฬา และมวลสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในการบริหารกิจการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจกรรมทางกีฬาของชาติ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!