• อาทิตย์. มี.ค. 26th, 2023

ข้าวเหนียว กข.6

  • Home
  • ชาวนาเร่งซื้อพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา