• อาทิตย์. ต.ค. 1st, 2023

อาชีวะ

  • Home
  • วก.กาฬสินธุ์ ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาใหม่ นำหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!