• พุธ. มิ.ย. 29th, 2022

เมล็ดพันธุ์ข้าว

  • Home
  • ชาวนาเร่งซื้อพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา