• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

Lampao Dam

  • Home
  • เขื่อนลำปาวเตรียมปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาขาดแคลน-น้ำท่วมระยะยาว