• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

AIS คว้ารางวัลความยั่งยืนระดับโลก Sustainability Award Silver Class 2022 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) รายเดียวในธุรกิจโทรคมนาคม

เอไอเอส

AIS ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2565 ระดับ ซิลเวอร์คลาส (Silver Class) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสากลจาก S&P Global พร้อมกันนี้ยังได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านโทรคมนาคมและขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า “AIS มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน โดยมุ่งสร้างคุณค่าในด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านภารกิจหลัก AIS อุ่นใจ Cyber ที่ได้เน้นย้ำการสื่อสาร รวมทั้งการมีดิจิทัลโซลูชันเพื่อให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เรายังดำเนินการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ผ่านโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ที่วันนี้เราสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานไปแล้วกว่า 234,436 ชิ้น”

โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ AIS ที่ผ่านมา สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและการจัดอันดับดัชนีด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย

AIS ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2565 ระดับ ซิลเวอร์คลาส (Silver Class) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021-2022) โดยติด TOP 5 ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของโลก ด้วยคะแนน 88 คะแนน ซึ่งสำหรับ S&P Global เป็นบริษัทชั้นนำระดับสากลที่ดำเนินการวิจัย ประเมินผล และจัดอันดับมิติต่างๆของบริษัท

AIS ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ในระดับ World and Emerging Indices จาก S&P Dow Jones Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2019-2021) โดยดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG

AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน โดย บมจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งหุ้นยั่งยืนนี้ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

AIS ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากฟุตซี่ รัสเซล องค์กรจัดทำดัชนีในระดับสากล และ ESG 100 โดยดัชนีที่ FTSE จัดทำขึ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักลงทุนทั่วโลก

“สำหรับการได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ในปีนี้ และการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI World Index และ DJSI Emerging Markets Index ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกระดับ ขณะเดียวกัน AIS จะนำเอาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรจาก S&P Global มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย