• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

4 สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากพัฒนาแชทบอทให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

เมื่อ 10 ปีก่อนแชทบอทอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจ แต่ในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างกลับตัลปัตร เพราะเมื่อการติดต่อซื้อขายสินค้าและการบริการเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่ในโลกดิจิทัลผ่านแพลทฟอร์มสื่อสารต่างๆ อาทิ Facebook หรือ Line กันมากขึ้นจึงทำให้แชทบอทได้กลายมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่เข้ามารับหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในช่วงที่แอดมินไม่อยู่ หรือในช่วงที่มีแชทเข้ามามากจนตอบไม่ทัน

ถึงแม้แชทบอทจะช่วยให้ธุรกิจของเราพร้อมต้อนรับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเราไม่ได้พัฒนาแชทบอทของตัวเองให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม แน่นอนว่าในบางครั้งคำตอบที่ลูกค้าได้จากแชทบอทก็อาจจะไม่สอดคล้องกับคำถามจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ตามลำดับ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น วันนี้เราจะมาบอกต่อ 4 สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากพัฒนาแชทบอทให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

1.กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำแชทบอทมาปรับใช้ตั้งแต่แรก

ก่อนจะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการลงมือพัฒนาแชทบอท สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนทำก่อนเป็นอันดับแรกคือการวางแผนขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายว่าเราอยากให้แชทบอทเข้ามาทำหน้าที่อะไรเพื่อทำให้เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มจนสามารถพัฒนาศักยภาพของแชทบอทให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างเต็มที่

2.เริ่มจากการตั้งคำถาม What? How? Where? When? และ Why?

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ได้แล้ว อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถกำหนดแบบแผนการพัฒนาแชทบอทได้ดียิ่งขึ้นคือการลองลิสต์คำถาม อะไร? อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? และทำไม? ขึ้นมา โดยตัวอย่างของการลิสต์และตอบคำถามดังกล่าวได้แก่ เราอยากจะให้แชทบอททำหน้าที่อะไร? ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท, สินค้าและการบริการ หรือรับคำร้องเรียน เราอยากจะให้แชทแบตตอบลูกค้าอย่างไร? ด้วยคำพูดและระดับภาษาแบบไหน? เราจะนำแชทบอทไปวางไว้ในส่วนไหน? บนหน้าเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบริษัท? เราอยากจะให้แชทบอทตอบลูกค้าภายในระยะเวลาเท่าไหร่​? และท้ายที่สุดได้แก่การตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องมีแชทบอท AI เป็นต้น

3.ยิ่งวางบทสนทนาให้แชทบอทได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งแชทบอทได้เรียนรู้บทสนทนาหลากหลายรูปแบบมากเท่าไหร่ ระบบดังกล่าวก็จะยิ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และด้วยสาเหตุนี้เองเราจึงอยากให้ทุกคนระบุบทสนทนาให้กับ AI ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นไปพร้อมๆ กับการลดความผิดพลาดภายในเวลาเดียวกัน

4.ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับใครที่อยากรู้ว่าการพัฒนาแชทบอทของเราได้ผลมากน้อยแค่ไหน วิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราได้ทราบเรื่องดังกล่าวคือการลองย้อนไปติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อสังเกตว่าแชทบอทของเราสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มหรือไม่เพื่อให้ตัวเราเองได้ทราบถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที