• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) “รู้ทันเกมโกง หยุดกลคนลวง” จังหวัดสกลนคร

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) “รู้ทันเกมโกง หยุดกลคนลวง” จังหวัดสกลนคร

ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท ผู้จัดการสำนักวิศวกรรม สกลนคร AIS ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “จับเข่าคุย คุ้ยไต๋สแกมเมอร์” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้คนไทยใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

AIS ขอเชิญชวน ประชาชนทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ สามารถสร้างภูมิและเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ง่ายๆ กับหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ ฟรี ผ่าน https://learndiaunjaicyber.co.th/ หรือ Application AIS อุ่นใจ Cyber ทั้งระบบ android และ iOS

สำหรับผู้สนใจผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ sustainability.ais.co.th/storage/update/report/advanc-ebook-thailand-cyber-wellness-th.pdf หรือองค์กรใดสนใจนำดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล (Thailand Cyber Wellness Index) ไปใช้วัดผลและขับเคลื่อนต่อ สามารถติดต่อได้ที่ aissustainability@ais.co.th