• เสาร์. มิ.ย. 25th, 2022

AIS – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลความร่วมมือต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจจัดทัพผู้บริหารระดับท็อป

AIS – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลความร่วมมือต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจจัดทัพผู้บริหารระดับท็อป ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริง แบบ Exclusive รายแรกบน ‘LiVE Platform’ เสริมแกร่ง Startups – SMEs ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนฯ

จากการทำงานร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง AIS โดย AIS The StartUp และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในการพัฒนา ‘LiVE Platform’ ให้เป็นพื้นที่รวมองค์ความรู้ที่ช่วยในการสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs และ Startups ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเติบโตในอนาคต ล่าสุด AIS ได้ขยายผลความร่วมมือ โดยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ตั้งใจมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง และวิธีคิดจากประสบการณ์จริง อาทิ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกมากมาย ที่มาร่วมกันติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายและเป็นกำลังหลักในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไป

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการ AIS The StartUp กล่าวว่า “ที่ผ่านมา AIS The StartUp ได้ทำงานร่วมกับ SMEs และ Startups มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบพาร์ทเนอร์ ที่พร้อมเคียงข้างในทุกความท้าทาย และต่อยอดสู่การร่วมพัฒนา LiVE Platform ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs – Startups ให้แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ตลาดทุนและสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยล่าสุดได้ร่วมมือในการส่งเสริมทักษะใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของทีมผู้บริหารจาก AIS แบบที่ไม่สามารถหาเรียนรู้จากที่อื่นได้ เสมือนเป็นการเรียนลัด ในหลากหลายสายงานสำคัญ อาทิ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกหลายท่าน มาร่วมกันแชร์มุมมอง บนรายการ LiVE Guru Sharing ผ่านช่องทาง LiVE Platform ซึ่งนับเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการเติบโตของผู้ประกอบการอย่างครอบคลุม ทั้งการเสริมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ การเติมเต็มด้านเครื่องมือการทำงาน Digital Service ที่หลากหลายและตอบโจทย์ และที่สำคัญ AIS ยังสนับสนุนการขยายตลาดของ Startups ไปยังฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านการทำ Business Matching ซึ่งสะท้อนเป้าหมายการทำงานของ AIS ที่ต้องการหนุนให้ Startup เติบโตได้ในฐานะ Digital Partner”

ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนของผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs และ Startups โดยพัฒนา ‘LiVE Platform’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมรากฐานความรู้ เพิ่มขีดความสามารถต่อยอดการเติบโตธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ที่ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ AIS ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีประสบการณ์ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านการเจรจาธุรกิจ และการพัฒนาสื่อเรียนรู้ อีกทั้ง AIS ยังเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru Sharing ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ ‘LiVE Platform’ นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการแข่งขัน ผ่านการถ่ายทอดจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากผู้บริหารของ AIS ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทักษะใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการขยายการเติบโตทางธุรกิจให้กับ SMEs และ Startups อย่างยั่งยืน”

สำหรับบริการ LiVE Guru Sharing ซีรีย์ที่ 1 การแบ่งปันประสบการณ์จาก AIS เพื่อให้ชุดความรู้ชิ้นนี้เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญให้กับกลุ่ม SMEs และ Startups สามารถนำไปปรับใช้จริง ผ่านผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ครอบคลุมใน 3 หมวดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ ได้แก่ Business Development, Product Development และ People Development ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร ในหัวข้อ 5G Business Opportunity เรื่อง ทำความรู้จักเทคโนโลยี 5G และโอกาสการสร้าง Business สำหรับ Startups และ SMEs
  • คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจ ในหัวข้อ Financial Services in The Digital Landscape เรื่อง เรียนรู้การปรับตัวและการใช้ Financial service ในการยุค Digital
  • ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการส่วนงานเอไอเอส สตาร์ทอัพ ในหัวข้อ Strategy between corporate and startup and SMEs เรื่อง กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate
  • คุณยศสยา วาณิชเสนี หัวหน้าส่วนงานเทเลคอมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ Products MKT & Services Development in Digital Era เรื่อง มารู้จักการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุค Digital
  • คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group ในหัวข้อ New World Leadership in Digital Economy and People Management เรื่อง เรียนรู้การเป็นผู้นำในยุค Digital Economy และ การจัดการบริหารบุคลากรในโลกปัจจุบัน

โดยผู้ประกอบการ SMEs และ Startups สามารถเข้าร่วมรับฟังและติดตามประสบการณ์จริงจากทีมผู้บริหารจาก AIS รับชมได้ฟรี ผ่านรายการ LiVE Guru Sharing ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -12 เมษายน 2565 ที่เฟซบุ๊ก LiVE Platform , SET Thailand และ AIS The StartUp หรือผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความรู้ สำหรับผู้ประกอบการได้ที่ www.live-platforms.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS 5G ผนึก 116 เครือข่ายทั่วโลก สยายปีก “5G โรมมิ่ง” ครอบคลุม 66 ประเทศ มากสุดเป็นอันดับ 1 ในโลก
AIS 5G จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ปักหมุดพื้นที่การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคอีสาน ยกระดับการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ สู่การสร้างบริการดิจิทัล
AIS Business ก้าวล้ำนำการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับภาคธุรกิจไทย ด้วยการผสานความร่วมมือ ดีป้า สร้างศูนย์กลางนวัตกรรมและทดสอบ 5G แห่งแรกที่ EEC พร้อมเปิดตัว AIS 5G NEXTGen Platform สำหรับการพัฒนา 5G Use Cases แห่งแรกในไทย เดินหน้าเสริมแกร่ง ร่วมมือพันธมิตร Singtel, NCS และ Siemens ปักหมุดสร้าง 5G Ecosystem