• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

เอกชนด้านการท่องเที่ยวเปิดมิติใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-แข่งแรลลี่ ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญร่วมกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-แข่งแรลลี่ ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์

ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-แข่งแรลลี่ ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์ โดยมีเป้าประสงค์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) และยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ เพื่อสร้างกระบวนการมีสร้างร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล บริหารจัดการพื้นที่เขาภูสิงห์ในการปลูกพันธ์ไม้นานาชนิด โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม ภายใต้ โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์

ดร.วัชรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-แข่งแรลลี่ ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวที่จะมาทำบุญที่วัดพุทธาวาส (วัดภูสิงห์) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2566 และโครงนี้ถือเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง 5 ปี ให้ครอบคลุมพื้นที่ภูสิงห์ให้ได้มากที่สุด ที่จะสร้างภูเขาภูสิงห์ให้มีต้นไม้นานาพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนสีบนภูเขาเหมือนต่างประเทศให้ได้ชมตลอดทั้งปีด้วย

ด้านอาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี หรือที่ทุกคนรู้จักกันในฉายา “อ.ภูมิคนชอบเที่ยว” อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในเรื่องของการวางแผน แล้ววันนี้ก็ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจุดแหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม ที่พัก ร้านของฝากของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทางสมาคมฯ สภาฯ ได้วางแผนเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสัมผัสกับวิถีชุมชน กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์เรา โดยวันที่ 17 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว สำคัญๆ โดยจุดเริ่มต้น (Start) เราเริ่มต้นที่หอศิลป์กาฬสินธุ์ อ.เมือง แล้วพาทุกท่านออกไปดูและสักการะพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย หลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปดูที่เที่ยวแห่งใหม่ เป็นวัดสว่างหัวนาคำ อ.ยางตาด แล้วแวะชิมเมนูเด็ดของร้านอาหารในย่านนั้น เช่น สวนอาหารบ้านโฮม , โฮมสุขคาเฟ่, สวนอาหารโปงลาง, ธ. กุ้งเผา, สวนน้ำตาเยี่ยม เป็นต้น และจุดเช็คอินจุดสุดท้าย (Finish) จะเป็นเขื่อนลำปาว บริเวณสะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จึงขอฝากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะทางสมาคมฯ และเครือข่ายตั้งใจทำกิจกรรมนี้มากๆ เลย แล้วพบกันวันที่ 17-18 มิ.ย. 2566 นี้ โดยสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://shorturl.at/dftR1 หรือลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/15yqAvQFFUHDNDPotLuV8TTs1YMvWjsO_?usp=share_link

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com