• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์ ปล่อย”แย้” สัญลักษณ์สัตว์ตำนานไดโนเสาร์ ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เรื่อง JURASSIC DER!!!

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เวลา 15.00 น. นายประธาน สินธุมา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ นำ “แย้” จำนวน 23 ตัว มอบให้กับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปล่อยเป็นสัญลักษณ์การขับเคลื่อนงานสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง JURASSIC DER!!! ณ บริเวณพื้นที่ด้านใน ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ ท่านประธาน สินธุมา กรรมการ ก.บ.จ.กาฬสินธุ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้นำสัตว์พื้นบ้าน ตระกูลไดโนเสาร์ ที่เรียกว่า “แย้” ทั้งตัวผู้และตัวเมีย จำนวน 23 ตัว เพื่อความสิริมงคลตามเลขท้ายของปี ค.ศ. 2023 มามอบให้กับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปปล่อยเพื่อการอนุรักษ์ไว้ที่ บริเวณสวนหญ้าพื้นที่ด้านในของ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ให้เป็นสัญลักษณ์การขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง “JURASSIC DER!!!” ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย นายประธาน สินธุมา ก.บ.จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนแนวคิดการสร้างภาพยนตร์ฯเรื่องนี้ และมีความคาดฝันว่า อยากให้ทุกภาคส่วนจับมือกันอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ช่วยกันผลักดันให้เป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะทำให้สามารถเปลี่ยนกาฬสินธุ์เมืองรองให้เป็น “จังหวัดชั้นนำด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ” ผลักดันให้ เกิดแผนการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวแบบ JURASSIC CITY อย่างเป็นระบบ ภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่ทรงพลัง ในการนำเสนอของดี ๆ ที่มีอยู่ในกาฬสินธุ์ ให้เป็น SOFT POWER กระจายไปทั่วโลก ทำให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองชั้นนำการท่องเที่ยวทั้งระดับประเทศและทั่วโลก จนกระทั่งมีชื่อเสียงในระดับโลก จะกลายเป็น Landmark ของโลกที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางมาเที่ยวตามกระแสความมีชื่อเสียงของภาพยนตร์ เกิดมีที่พัก รีสอร์ทสไตล์ JURASSIC CITY รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ๆ จนสามามารถปัญหาความยากจน ที่เรื้อรังมานานเป็นอันดับ 2 ของประเทศได้สำเร็จ ประกอบกับ “แย้” เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะรูปร่างคล้าย “ไดโนเสาร์” จึงสมควรให้การอนุรักษ์ เพิ่มปริมาณ พัฒนาสายพันธุ์ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ สวนสาธารณะ ที่พัก รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ บนเส้นทางการท่องเที่ยวตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ให้เป็นองค์ประกอบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ JURASSIC CITY จังหวัดกาฬสินธุ์ และต้องการให้บรรจุไว้ในภาพยนตร์เรื่อง JURASSIC DER!!! ต่อไป

“แย้” นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในพื้นที่แล้ว แย้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่น หากมีแย้อยู่ในบริเวณที่ทำการเกษตรจะช่วยกำจัดศัตรูพืชอย่างหนอนและแมลงหลากหลายชนิด เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่ง รวมไปถึงช่วยบ่งบอกสภาพอากาศอย่างสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นด้วย เนื่องจากแย้จะทำการอพยพและย้ายหลังนี้ทันทีเมื่อเจอสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้งจนเกินไป และทำการจำศีลเมื่อเข้าฤดูฝน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com