• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

หน้าฝนนี้อย่าพลาดเที่ยวน้ำตกตาดทอง Tat Thong Waterfall Unseen Kalasin

พิกัด (16.761054, 104.131240)

น้ำตกตาดทอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 2287 (กิโลเมตรที่ 77+800) เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้ด้วยการเดินเท้า จากลานจอดรถบริเวณศาลเจ้าปู่ตาดทองไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 200 เมตร, จากระดับความสูง 300 เมตร ลงไปยัง 285 เมตร) เป็นทางน้ำไหลไม่ตลอดปี ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำ น้ำไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ หินที่พบบริเวณน้ำตกตาดทองเป็นหินตะกอนหรือหินชั้น ชั้นหินเอียงเทไปด้านตะวันออกประมาณ 5 องศา ประกอบด้วยหินทรายสีผุสีน้ำตาลอ่อน ชั้นหนาปานกลางถึงหนามาก แสดงการวางชั้นเฉียงระดับ, หินกรวดมนกระเปาะปูน สีเทา เขียว, หินดินดานสีม่วง เขียว, สีม่วง แดง และสีเทา ดำ พบแร่กลุ่มไมการ่วมด้วย พบซากดึกดำบรรพ์ร่องรอยการชอนไชของสิ่งมีชีวิต และเศษเปลือกไม้ หินเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหินภูกระดึงตอนบน กลุ่มหินโคราช (อายุประมาณ 160-145 ล้านปี, ยุคจูแรสซิก) มีสภาพแวดล้อมการสะสมตัวบรรพกาลระบบทางน้ำบนบก ประกอบไปด้วยทางน้ำโค้งตวัด ทะเลสาบรูปแอก หนอง บึง และที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำตกตาดทองมีความสูงมากกว่า 5 เมตร ส่วนล่างของน้ำตกประกอบไปด้วยหินดินดาน หินทรายชั้นบางถึงหนาปานกลาง มีการผุพังสูง ส่วนบนของน้ำตกเป็นหินกรวดมนกระเปาะปูน และหินทรายชั้นหนามาก (มากกว่า 1 เมตร) มีความคงทนต่อการผุพังมากกว่า ทำให้น้ำตกมีลักษณะเป็นชะโงกผา (ส่วนล่างถูกกัดเซาะ และผุพังมากกว่า) พบก้อนหินทรายขนาดใหญ่ (2x4x1.5 เมตร) จากชั้นหินส่วนบนตกลงมาที่ฐานของน้ำตก ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากทำให้มองเห็นเป็นม่านน้ำตก

น้ำตกตาดทอง อำเภอเขาวง จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์

#ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
#น้ำตกสวยกาฬสินธุ์
#ไม่ทำลายธรรมชาติ
#kalasinGeopark

เนื้อหา และภาพ : ทีมสำรวจแหล่งมรดกธรณี พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!