• อังคาร. พ.ค. 28th, 2024

กาฬสินธุ์ ปู่ 92 ปี อดีตพัฒนาการจังหวัดให้พรสงกรานต์ เสียงดัง ฟังชัด สาระครบ

ฟังดี ๆ อายุ 92 ปีแล้ว เป็นอดีตพัฒนาการจังหวัด สุขภาพแข็งแรง ให้พรสงกรานต์กับหัวหน้าส่วนราชการ เสียงดังฟังชัด สาระครบถ้วน

ในงานแสดงกตัญญู รู้คุณ งานสงกรานต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในปีนี้มีกรณีพิเศษได้มีการเชิญอดีตพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกษียณอายุมาร่วมงาน เพื่อให้กำลังใจในภารกิจที่ผ่านมา เป็นผู้บังคับบัญชา มีเมตตา มาตลอด โดยในงานนี้ พระเอกของงาน คือ นายสุขี ซองสิริ อดีตพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุปัจจุบัน 92 ปี เกษียณอายุราชการมาแล้วถึง 32 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สายตาดี เสียงดัง ฟังชัด ฟ้อนรำวงได้เหมือนหนุ่ม ๆ ได้กล่าวให้โอวาสกับข้าราชการรุ่นหลานว่า “สงกรานต์ 2567 มีความสำคัญยิ่ง ผู้มาร่วมงานได้ร่วมกัน มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรม องค์การยูเนสโกได้รับเป็นมรดกโลก ในด้านวัฒนธรรม มีความชุ่มฉ่ำ รดน้ำดำหัวกัน จะขอให้พรกับทุกท่าน จงมีแต่ความสุขใน 4 ด้าน คือแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ความสุขที่สองคือ สุขทางจิตใจ ให้แจ่มใส ความสุขที่สามคือ ให้รอบรู้ แหลมคม ลุ่มลึก สุดท้ายคือ ความสุขอยู่ร่วมกัน มีน้ำใจ แบ่งปันน้ำใจ อภัยแก่กัน”

คุณปู่สุขี ซองสิริ ยังบอกอีกว่า ตนเองรับราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนเกษียณราชการในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้อายุ 92 ปี

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า “ท่านคือยอดมนุษย์ปูชนียบุคคล ให้เมตตาแนะนำการทำงานให้ข้าราชการลูกหลานได้พัฒนา ชุมชนมีศักยภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com