• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

สวยงามตระการตา กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว สร้างศิลปกรรมปราสาทรวงข้าว ยิ่งใหญ่ สวยงาม

จังหวัดกาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ นำรวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวด้วยศิลปะอิสานแขนงต่างๆ งดงามวิจิตรตระการตา

(9 ก.พ. 2566) ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางสุลาวรรณ์ อนุวัตพงศ์พันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดในงานในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือจากชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด จุดศูนย์กลางของการยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการนำรวงข้าวของแต่ละบ้านมาประดับตกแต่งก่อสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวด้วยศิลปะอิสานแขนงต่างๆ จนกลายเป็นปราสาทรวงข้าวที่วิจิตรสวยงาม โดยใช้ระยะเวลาการประกอบสร้าง มากกว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ในพื้นที่

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ปราสาทรวงข้าว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวอิสานแล้ว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งงานปราสาทรวงข้าว ได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลเหนือ และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมชมความงดงามของปราสาทรวงข้าวได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!