• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

กาฬสินธุ์ส่งเสริม SME หนุนเกษตรยุคใหม่ พัฒนาธุรกิจชุมชน ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 นางวิชชุดา สุระเสียง ผู้จัดการธนาคาร SMED Bank สาขากาฬสินธุ์ และคณะ พร้อมด้วย นายนิติวุฒิ หยั่งบุญ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกาฬสินธุ์ (สสว.กาฬสินธุ์) เข้าพบ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มุ่งสร้างธุรกิจชุมชนภาคการเกษตร สนับสนุนนโยบายการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ ผจก.ธนาคาร SMED Bank สาขากาฬสินธุ์ และ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกาฬสินธุ์ (สสว.กาฬสินธุ์) อย่างสูง ที่ได้ประสานความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ด้วยการจัดทำโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อพัฒนาธุรกิจการเกษตรของชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการเงินบัญชี รายรับ รายจ่ายของกลุ่ม เป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงการฯสินเชื่อ Micro OK วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือน โครงการฯ SME Speed Up วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.25% ต่อปี และโครงการฯ BCG Loan สำหรับยกระดับธุรกิจสู่ BCG Model วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการฯดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตอาหารปลอดภัย และมีความต้องการพัฒนา ขยายกิจการธุรกิจการเกษตร ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการเกษตรจากธนาคารของรัฐ สนับสนุนนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ มั่งคั่งด้วยอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนอีกด้วย

ดร.นิรุจน์ กล่าว และเพิ่มเติมว่า เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคาร SMED Bank โทรศัพท์ สายด่วน 1357 ได้ตลอดเวลา หรือ ธนาคาร SMED Bank สาขากาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 812 446-7 หรือ 085 980 8064

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com