• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

หอการค้ากาฬสินธุ์จัดงานแฟร์ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่เวทีกลางลานหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหอการค้าแฟร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, นางพิไรรัตน์ บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, สมาชิกหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม YEC องค์กรภาคเอกชน และส่วนราชการร่วมงาน

นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมเป็นทางเลือกในการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของหอการค้าไทย ให้หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด จัดโครงการหอการค้าแฟร์ ซึ่งในปีนี้หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดโครงการหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวจังหวัดกาพสินธุ์ โดยภายในงานจะมีการขายสินค้าในราคาถูกเป็นพิเศษ พร้อมรายการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อีกมากมาย และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารสินค้าโอท๊อป กลุ่ม Biz Club รวมทั้งผู้ประกอบการด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยในพิธีเปิดงานได้มีการแสดงดนตรีจากนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ และยังได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำสร้างสีสันให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม หลังจากนั้นยังมีการโชว์ลีลาทำผัดไทยจากประธานในพิธีให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้ชิมฟรีอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน