• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ บุญมหากฐินสามัคคีวัดกุดอ้อ ชาวบ้านร่วมทำบุญแน่นวัด

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านกุดอ้อ-สุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดประเพณีงานบุญกฐินสามัคคี วัดกุดอ้อ ประจำปี 2566 มีชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยได้จัดขบวนแห่กองกฐินออกจากวัดไปยังเส้นทางกลางหมู่บ้านระยะทางไป-กลับ กว่า 3 กม.

บุญกฐินสามัคคีของวัดกุดอ้อปีนี้ จัดอย่างเรียบง่ายภายใต้การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนอีสานในวิถีพุทธ โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. 2566 เจ้าภาพกองมหากฐิน ประจำปี 2566 ที่ทอดถวาย ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดขบวนแห่กองมหากฐินอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีพระครูสุตรัตนานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูสุตรัตนานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ ได้กล่าวอวยพรแด่เจ้าภาพกองกฐิน เจ้าภาพโรงทาน ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพกฐินอุปถัมภ์ เจ้าภาพกองกฐิน เจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน และเจ้าภาพโรงทาน ตลอดทั้งคณะกรรมการจัดงาน คณะสงฆ์ และลูกศิษย์วัด (จอมยุทธ) ยอดกฐินรวม 1,835,067 (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ขออนุโมทนาความดีนี้ จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีงามตามรอยพระศาสดา สุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการ

และในงานบุญวันนี้ (11 พ.ย. 2566) กลุ่มลูกศิษย์วัดในชื่อ “จอมยุทธวัดกุดอ้อ” ได้ถวายต้นกฐินสามัคคีน้อมกราบสักการะพระครูสุตรัตนานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ พระนักปฏิบัตินักพัฒนา ที่สร้างความศรัทธาให้ชาวบ้านได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นผู้สั่งสอนลูกศิษย์วัด ส่งเสียให้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีงานทำ กลุ่มลูกศิษย์วัดจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินทำต้นกฐินต้นนี้ จำนวน 10,000 บาท ถวายในบุญกฐินสามัคคีวัดกุดอ้อในครั้งนี้ด้วย

คลิกชมภาพทั้งหมดได้ที่เพจวัดกุดอ้อ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!