• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

วก.กาฬสินธุ์จับมือเรือนจำ ฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังนำไปสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ คืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศรีแสนบุตร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการยกระดับและพัฒนาการอาชีพ โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และนายสิทธิวิชญ์ รัตนาชัยศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมพิธีและร่วมเป็นสักขพยานในครั้งนี้

นายปราโมทย์ วงษ์พรม หัวหน้างานความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “โครงการการจัดกิจกรรมวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการยกระดับและพัฒนาการอาชีพ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังนำไปประกอบสัมมาชีพและพัฒนาตนเองในภายหลังพ้นโทษ และเป็นการร่วมมือ แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม ในภายหลังพ้นโทษต่อไป”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com