• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนใหม่ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม งบ 32.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชศีลโสภิต เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางสงฆ์ก็เป็นการประกอบพิธีทางพราหมณ์บวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ ตามลำดับ

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนอรรถเปศล และถนนสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่อยู่ในที่ดินสองแปลง คือ แปลงโฉนดเลขที่ 651/2523 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 65 ตารางวา กับแปลงโฉนดเลขที่ 1167/2523 (เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี) มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ที่ดินทั้งสองแปลงนี้แยกกันอยู่โดยมีถนนสุรินทร์คั่นกลาง”

นายวิศวชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อาคารเรียนใหม่นี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น งบประมาณ 32,900,000 บาท เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ … มีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ …

สำหรับความเป็นมาโดยสังเขปของ “วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์” เริ่มจากที่กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ต่อมา พ.ศ.2499 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2508 นักเรียนสนใจเข้าศึกษาโรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์น้อยมาก กรมอาชีวศึกษาจึงได้ยุบโรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์ มารวมกับโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์ และถึงปี พ.ศ.2522 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่าง เป็นโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2523 กระทรวงศึกษาได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ถึง 18 ปี ซึ่งถือเป็นการดำรงตำแหน่งผู้บริหารยาวนานสูงสุดในประวัติของตำแหน่งผู้อำนวยการของวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com