• อังคาร. เม.ย. 23rd, 2024
วันที่ 14 ก.พ. 2567 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการ เปิดโลกเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและการประกวดโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (Open house) ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 600 คน
นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เปิดโลกเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและการประกวดโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (Open house) มีการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา อันเกิดจากการจัดการเรียน การสอนแบบ PJBL และสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตลอดจน เป็นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา  ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ที่มีต่อโรงเรียนเครือข่ายและผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยสีสันของงานวันนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 จากโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการ โดยมีพี่ๆ นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ รอให้การต้อนรับ โดยมีการบูมร้องเพลงต้อนรับให้น้อง ๆ เกิดความประทับใจ สร้างสีสันได้เป็นอย่างดี
แล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของงาน ที่ท่านประธานในพิธีจะทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยใช้หุ่นยนต์โปงลางโรบอท ยิงลูกดอกมาที่ลูกโป่งหน้าเวที แต่เพื่อความชัวร์ว่าหุ่นยนต์จะยิงแม่นหรือไม่ ท่านประธานก็เลยต้องมานั่งเล็งเป้า เพื่อความชัวร์ในการยิงลูกดอกเปิดงาน แล้วทุกคนก็นับถอยหลังพร้อมกัน 5 4 3 2 1 ท่านประธานก็กดปุ่มยิงลูกดอกโดนลูกโป่งทีเดียวแตก ทำให้การเปิดงานสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ แล้ว ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ก็ได้เฉลยว่าหุ่นยนต์โปงลางโรบอทตัวนี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาหมาดๆ แต่งานนี้ไม่รู้ว่าเพราะหุ่นยนต์หรือเพราะท่านประธานเองที่ยิงแม่น แต่ต้องยกฝีมือให้ทั้งท่านประธานและทีมงานพัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำให้เกิดสีสันในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยกัน
แล้วปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกให้ท่านประธานในพิธี ท่านประธานก็ได้ถามหาว่าเป็นฝีมือของนักศึกษาคนไหนที่ทำ ช่างมีฝีมือจริง ๆ และอยากได้รับมอบจากคนที่ทำจริง ๆ จึงต้องเรียกนักศึกษาและครูที่ปรึกษาขึ้นเวที เพื่อมอบของที่ระลึก ที่เป็นนาฬิกาที่ฉลุด้วยเครื่องจักร CNC จากฝีมือหนุ่มนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างกลโรงงานคนนี้นี่เอง
สนใจข้อมูลการเรียนต่อสายอาชีพ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043 812 101 เพจ “วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์” หรือที่เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th 
ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com