• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา หนุนนักศึกษาคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาชาติ

วันนี้ (31 ม.ค. 2567) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้ามามอบทุนเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาจึงได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี มีผลการเรียนดีช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งเป็นทุนเรียนดี ยากจน 40 ทุน, ทุนไทยสงวนวรกุล (พ่อแม่หย่า-ร้าง) 34 ทุน และทุนช่วยเหลือกิจกรรม 21 ทุน รวมทั้งสิ้น 95 ทุน เพื่อหนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นคนคุณภาพเหล่านี้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติของเราในอนาคต

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!