• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

วก.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ด้วยความห่วงใย มอบปัจจัย 4” ปรับปรุงบ้านใหม่ให้นักเรียนทุน กสศ.

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30​ น. นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ร่วมกันส่งมอบบ้านที่ร่วมกันต่อเติมจากการแบ่งปันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ให้กับครอบครัวนายจรูญศักดิ์ ภูผาสุข บ้านดงสวรรค์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กระบวนการของการคัดกรองของระบบกองทุน กสศ. นี้ มีระบบคัดกรองค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นหลังจากผู้เรียนที่สนใจส่งใบสมัครมา ทางวิทยาลัยก็จะแต่งตั้งกรรมการ ประกอบไปด้วยเบญจภาคี ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนครู มาร่วมในการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะออกเยี่ยมบ้าน และใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อคัดกรองข้อมูลของเด็ก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อส่งไปยังส่วนกลางต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจให้รีบมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม) โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

โดยนักเรียนทุนจะได้รับสิทธิ ดังนี้
1) จ่ายค่าเทอมให้จนจบการศึกษา
2) จ่ายค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท (7,500 บาท x24=180,000 บาท)
3) มีระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการจนจบการศึกษา
4) มีระบบการสนับสนุนการมีงานทำ
5) มีเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ โทร.086-1337466

ตระกูล ภูพวงเพชร/รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!