• ศุกร์. ก.ค. 19th, 2024

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เรื่องอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดยมีนายประโมกข์ ดุลย์นี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 60 คน

โดยโครงการจัดทำฐานข้อมูลบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับความโดดเด่นของพื้นที่อำเภอคำม่วง ทั้งในเรื่องธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ธรรมชาติวิทยาและเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม ประเพณีในพื้นที่

กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดยนายบุญฤทธิ์ วงศ์ประชา จากเพจ ณ กาฬสินธุ์ ซิตี้ และนายพีระพงษ์ เคนทรภักดี เจ้าของเพจต้วดงัดโปรดักชั่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท. ยังได้แนะแนวในเรื่องการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายประโมกข์ ดุลย์นีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง กล่าวว่า ทางโรงเรียนคำม่วง ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวิทยากรจากทุกหน่วยงาน ที่ได้มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน และในฐานะผู้บริหาร ตนให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ เพราะพื้นที่อำเภอคำม่วงมีแหล่งศึกษาทางธรณีที่สำคัญ อาทิ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยและแหล่งไม้กลายเป็นหินภูปอ

ผอ.ร.ร.คำม่วง ยังได้ย้ำว่าทางโรงเรียนคำม่วง พร้อมร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark school เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรมรดกภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

บ่าวโย-บ่าวภูมิ /รายงาน