• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมเปิดเรียนด้วยมาตรการเข้มข้น มั่นใจมาตรฐาน ดูแลลูกนักเรียนเต็มที่

(10 พ.ค. 65) นางมยุรา พาณิชย์พงศ์ภัค ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนเอกปัญญา ทำการเปิดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานี้ (พ.ศ.2565) ทางโรงเรียนได้กำหนดเปิดเรียนแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นักเรียนทุกคนต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนมาโรงเรียนทุกสัปดาห์

ส่วนผู้ปกครองก็ต้องตรวจหาเชื่อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งสามารถเลือกสิ่งส่งตรวจได้ 3 ชนิด ได้แก่ น้ำลาย การป้ายจมูก หรือการ Swab จมูก และการ Swab ด้วยหลังโพรงจมูก

สำหรับนักเรียนที่เตรียมก่อนไปโรงเรียน หากมีไข้เกิน 37.5 องศา หรือ ไอ จาม มีน้ำมูก ไม่ต้องมาเรียน ให้แจ้งลาครูประจำชันได้เลย ส่วนนักเรียนที่เดินทางมาเรียน เมื่อถึงหน้าประตูโรงเรียน จะต้องเข้าจุดคัดกรองซึ่งทางโรงเรียนมีจุดคัดกรองจำนวน 3 จุด คือประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน ประตูทางออกหน้าโรงเรียน และประตูด้านหลังอาคาร 4

หากตรวจพบว่ามีไข้เกิน หรือ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้ผู้ปกครองพากลับบ้านได้เลย แต่ถ้าต้องการรอให้ไปยังจุดพักสังเกตอาการ ทางโรงเรียนได้เตรียมจัดพักสังเกตุอาการไว้ 3 จุด คือ ที่จุดพักผู้ปกครอง อาคาร 1 จุดด้านหน้าอาคาร 2 และจุดหน้าห้องพยาบาล

ส่วนนักเรียนที่ตรวจผ่านจุดคัดกรอง เมื่อเข้าห้องเรียน จะไม่อนุญาตให้รวมตัวกัน โดยภายในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด รักษาระยะห่าง 1 เมตร และจะต้องไม่วิ่งไล่กอด หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน

เมื่อถึงเวลากับบ้าน หากนักเรียนที่กลับด้วยรถส่วนตัว ผู้ปกครองจะต้องโทรประสานนัดหมายเวลา สถานที่กับครูประจำชั้น เมื่อผู้ปกครองมาจอดรถหน้าโรงเรียนผ่านจุดคัดกรองแล้ว สามารถรับนักเรียนตามจุดนัดหมายและกลับบ้านได้

กรณี นักเรียนกลับบ้านโดยรถรับส่งนักเรียน ทางโรงเรียนก็จะมีรถรับส่งนักเรียนที่จอดตามแนวที่กำหนด เพื่อนำรถเข้าโรงเรียนก่อนเวลา 14.30 น. โดยรถทุกคันก่อนรับ-ส่งนักเรียน ทุกคันให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้เรียนร้อยก่อนรับนักเรียนเช้า-เย็น

ขณะที่ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อมุ่งแก้ปัญหา และตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม ตามงาน 5 นโยบายเร่งด่วน คือ 1.พาน้องกลับมาเรียน 2.โรงเรียนคุณภาพ 3.อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 4.ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 5.หนี้สินครู