• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอาชีพยอดนิยมขับรถยนต์/ตัดผมชาย/เสริมสวย/ดนตรี/นวดแผนไทย เริ่มต้นชั่วโมงละ 1 บาทเท่านั้น สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) เปิดรับสมัครรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 10 ต.ค. 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เริ่มเรียนวันที่ 17 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติผู้เรียนเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ และมีสัญชาติไทย ใช้หลักฐานประกอบการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 043 812101 , 043 812102 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kpc.ac.th หรือคลิกที่นี่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com