• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อวดสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวพลังงานสามทางเลือกช่วยเหลือชาวนา

ที่แปลงนาเกษตรกรบ้านหามแห ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คณะครูช่างพร้อมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้นำเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวพลังงานสามทางเลือก มาทำการทดลองให้เกษตรกรได้ชมกัน โดยถือเป็นสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างเชื่อม ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น โดยมีคณะครูปรึกษา ประกอบไปด้วย นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ, นายปริญญา โยธาฤทธิ์, ว่าที่ ร.ต บดี ไชยเสนา, นาย ภานุวัฒน์ อุดมถิ่น, ว่าที่ ร.อ จารยุทธ ปาละสานต์, นาง เกศกนก หนูนาค และนายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัยฯ เข้าร่วมชมการสาธิตใช้งานสิ่งประดิษฐ์

นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ถือเป็นการทดลองงานวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คือเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวพลังงานสามทางเลือก มีการใช้พลังงานงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์, ระบบไฟฟ้าบ้าน และการใช้เครื่องยนต์ขนาด 6 แรงครึ่งใช้ผ่านระบบสายพานในการขับเคลื่อน โดยเครื่องคัดแยกฯชิ้นนี้ ยังขาดลมดูดเอาข้าวลีบออก ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้นำผลงานมาให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวจริง และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายจริงๆ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุ์ข้าว ซึ่งเมื่อเห็นเครื่องนี้ก็บอกว่าถือเป็นผลงานที่ออกมาดี และเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง แถมยังเป็นการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนอีกด้วย ถือเป็นผลงานอีกชิ้นของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกร ได้นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และสามารถนำไปต่อยอดได้อีกทาง เป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ที่มองหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่ต้องได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ผลผลิตข้าวก็จะออกมาดีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น