• เสาร์. ธ.ค. 3rd, 2022

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 9 สาขายอดฮิต ประจำปี 2565

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ Kalasin Industrial and Community Education College (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 สาขาวิชายอดนิยม สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ได้เลยที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. จำนวน 9 สาขาวิชา ระดับ ปวช. ประกอบด้วย สาขางานยานยนต์, สาขางานตัวถังและสีรถยนต์, สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, สาขางานผลิตภัณฑ์, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการโรงแรม

ระดับ ปวส. ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า, สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, สาขางานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, สาขางานการบัญชี, สาขางานธุรกิจดิจิทัล และสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รด.ต้นแบบนวัตกรรม วก.กส. พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ”
เลขาฯ กอศ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
นศ.ทุน กสศ. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์สร้างทีม “ทีมนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์” ลงพื้นที่ดูงานการผลิตข้าวเม่า เตรียมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มมูลค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ช่วยชุมชน